Kontakt

slovakia lions
Slovakia Lions s.r.o.
konateľ Michal Šuták
tel. kontakt: +421917297219
email: slovakialions@gmail.com
IČO: 52380661
DIČ: 2121010430
č. b. ú. SK71 0900 0000 0051 5851 5955